Home

Paslaugos

Buhalterinė apskaita:

nuo pirminių dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo klientų vadovybei bei Registrų centrui; deklaracijų apie mokėtinus mokesčius paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondui bei kitoms Read More

Konsultacijos:

buhalterinės bei valdymo apskaitos formavimo ir kontrolės klausimais; mokesčių planavimo, apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais; finansinės atskaitomybės sudarymo ir vertinimo klausimais.

Gyventojų pajamų deklaravimas:

metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos (GPM311) užpildymas ir pateikimas; prašymų, skirti pajamų mokesčio dalį paramai, užpildymas ir pateikimas.