Paslaugos

Paslaugos

Buhalterinė apskaita:

Nuo pirminių dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo klientų vadovybei bei Registrų centrui;

Deklaracijų apie mokėtinus mokesčius paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondui bei kitoms institucijoms;

Kitos susijusios paslaugos.

Konsultacijos:

Buhalterinės bei valdymo apskaitos formavimo ir kontrolės klausimais;

Mokesčių planavimo, apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais;

Finansinės atskaitomybės sudarymo ir vertinimo klausimais.

Gyventojų pajamų deklaravimas:

Metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos (GPM311) užpildymas ir pateikimas;

Prašymų, skirti pajamų mokesčio dalį paramai, užpildymas ir pateikimas.